پالت پلاستیکی کد


عنوان: سبد پلاستیکی

کد:

ابعاد: 58*38*21

وزن:

مواد اولیه: HDPE

تحمل بار در حالت ثابت:

تحمل بار در حالت متحرک:

توضیحات:

حجم داخلی ابعاد خارجی ابعاد داخلی
٣٧٥٠٠ سانتيمتر ٢١*٣٨*٥٨ سانتيمتر ١٩/٥*٣٥*٥٥ سانتيمتر