خرید و قیمت انواع سبد پلاستیکی

سبد پلاستیکی کد A105

ابعاد: 25*40*60 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A1135

ابعاد: 61*40.5*13.5 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A530

ابعاد: 27*34*34 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A526

ابعاد: 17*40.5*61 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A106

ابعاد: 54*66*105 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A1130

ابعاد: 31*40.5*61 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A116

ابعاد: 15*40*80 سانتیمتر

سبد پلاستیکی کد A107

ابعاد: 21*37*58 سانتیمتر